logo szkoły
strona
strona główna *szkoła uczniowie oferta edukacyjna nauczyciele ogłoszenia do pobrania galeria projekty unijne KRONIKA SZKOŁY
lokalizacja
o szkole
*historia szkoły
biblioteka
(19kB)
Dyrektorzy Szkoły Rolniczej od roku 1945 do 2012
1 inż. Szymański Tadeusz 01.09.1945 - 20.04.1950
2 mgr Trzemecki Antoni 01.09.1950 - 06.09.1952
3 inż. Matulewski Stefan 06.09.1952 -03.11.1952
4 Porembiński Aleksander 03.11.1952 - 15.12.1952
5 mgr inż. Łosoś Stanisław 15.12.1952 - 08.01.1953
6 Bytkowski Maksymilian 08.01.1953 - 04.10.1954
7 Bania Stanisław 04.10.1954 - 01.09.1955
8 mgr inż. Gościniak Alojzy 01.09.1955 - 01.09.1973
9 mgr inż. Pająk Janusz 01.09.1973 - 05.09.1979
10 mgr Reguła Edward 01.12.1979 - 24.04.1982
11 mgr inż. Lumer Stanisław 01.06.1982 - 01.09.1986
12 mgr Kaczmarek Konrad 01.09.1986 - 01.02.1989
13 mgr inż. Krystianiak Stanisław 01.09.1989 - 13.08.2000
14 mgr Piotrów Bolesław 01.09.2000 - 31.08.2005
15 mgr Grzegorz Maciuszko 01.09.2005 - 31.12.2012
KRÓTKI RYS HISTORYCZNY
(34kB)2. października 1945 roku to ważny dzień w historii naszej szkoły. Tego dnia pierwszy dyrektor szkoły, Tadeusz Szymański, otworzył w Złotowie PAŃSTWOWE KOEDUKACYJNE GIMNAZJUM I LICEUM ROLNICZE, rozpoczynając tym samym nieprzerwaną edukację młodego pokolenia trwającą dziś już 65 lat. Zadaniem głównym szkoły było i jest przygotowanie zawodowe uczniów do trudnej pracy w rolnictwie. W początkowym okresie szkoła powoli się rozbudowywała, napotykając oczywiście na problemy lokalowe, brak wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, brak narzędzi i pomocy dydaktycznych. Szkoła była często wizytowana, równie często zmieniano jej przynależność administracyjną, co nie wpływało na stabilizację szkoły. Młodzież rekrutowała z różnych odległych terenów, a jej stan liczebny z roku na rok ulegał powiększeniu, aż do około sześciuset w latach swej świetności. Szczególną dumą szkoły są obiekty wybudowane w latach 60-tych, przy ulicy 8 Marca (Racławickiej). To oczywiście nowy internat i sala gimnastyczna oddane do użytku w 1968 roku. W kolejnym roku tj. 1969 powstał najbardziej oczekiwany budynek- to oczywiście nowa szkoła. Powyższe obiekty umożliwiły lepszą organizację procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz szersze prowadzenie pracy pozalekcyjnej, szczególnie kulturalnej i sportowej. (22kB)W roku 1976 Ministerstwo Rolnictwa wprowadziło nową nazwę szkoły, istniejącą do dnia dzisiejszego: ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH. Obok pięcioletniego technikum rolniczego powstały zasadnicze szkoły: rolnicza, hodowlana i ogrodnicza. To miało główny wpływ na zmianę nazwy szkoły. Dynamika przemian społecznych, rynkowych oraz reforma systemu oświaty łączą się ze zmianą organu prowadzącego. Po 55 latach prowadzenia szkoły przez Ministerstwo Rolnictwa staliśmy się placówką samorządu terytorialnego. Jednym z najważniejszych działów pracy codziennej w szkole rolniczej jest edukacja praktyczna, realizowana w macierzystym gospodarstwie rolnym pierwotnie na około 500 ha użytków rolnych (lata 1965-1974), później na 25 ha gospodarstwie, a dziś w znacznie zmniejszonym stanie, jednak o wystarczającym areale, zapewniającym poznanie i wyćwiczenie rolniczych umiejętności zawodowych. Przemiany w szkolnictwie w latach 90 - tych wymusiły na naszej szkole uatrakcyjnienie kierunków kształcenia, poszerzenia zaplecza gospodarskiego do zajęć praktycznych. W związku z ogólną zapaścią w rolnictwie, praca i działalność oświatowa w zakresie kształcenia pracujących uległa zahamowaniu. Nie mniej jednak szkoła robiła wszystko, aby poprawić warunki bazowe i dydaktyczne, aby jeszcze lepiej kształcić młodzież. Istotne jest też nawiązanie współpracy ze szkołą niemiecką w Gifhorn, która będzie trwała jeszcze przez kilka lat.(41kB) W związku z wprowadzeniem reformy szkoła kształci młodzież w czteroletnich technikach, dwuletnich szkołach zawodowych i przez krótki czas - trzyletnim liceum ogólnokształcącym. Zmieniono programy nauczania, podręczniki, system i metody kształcenia. Rozszerzono nauczanie języków obcych - angielskiego i niemieckiego z podziałem na mniejsze grupy. Zainwestowano w pracownie komputerowe i podkreślono znaczenie technologii informacyjnej w szkole. Obok kierunku rolniczego bardzo ważny stał się kierunek żywienia. Obecnie edukacja w pionie żywienia prowadzona jest w dwóch małych, ale doskonale wyposażonych pracowniach. To tam kształtowane są umiejętności uczniów pod okiem fachowców w tej dziedzinie. Kompetencje absolwentów w tym zakresie są dobrze znane i podziwiane w naszym regionie. Wytrwale modernizowane pracownie przedmiotowe, językowe, informatyczne, biblioteka i obiekty sportowe, spełniają swoją rolę edukacyjną, co widać po zainteresowaniu szkołą. (44kB)O poziomie pracy szkoły i jej kolorycie decydują przede wszystkim nauczyciele, ich kwalifikacje zawodowe, zaangażowanie i predyspozycje pedagogiczne. W ciągu minionego 65-lecia pracowało w charakterze nauczycieli i wychowawców około 250 osób. Wielu spośród uczących odeszło na zasłużony odpoczynek, wielu do innych zawodów. Duża ilość opuściła nasze szeregi na zawsze: Dyr. Edward Reguła w 1982 roku, Barbara Ankiewicz w 1988 roku, Zdzisław Łojko w 1990 roku, Wincentyna i Alojzy Gościniak w 1993 roku, Jerzy Trzemecki w 1995 roku, Michał Pawlak w 1998 roku. Dyr. Stanisław Krystianiak w 2000 roku, Ewa Szymaniak w 2002 roku, Janusz Pająk w 2003 roku, Maria Chłąd w 2004 roku, Halina Kaczmarek w 2004 roku, Zdzisława Karczewska w 2004 roku. Absolwenci naszej szkoły to ludzie dobrze wykwalifikowani. Przez lata znajdowali bez trudu pracę w rolnictwie lub w usługach na rzecz rolnictwa. Nieliczni podjęli pracę naukową. Wielu znalazło zatrudnienie w instytucjach nie związanych z rolnictwem i żywieniem. Są wśród nich samorządowcy, przedsiębiorcy, kupcy, lekarze, nauczyciele, księża, wojskowi, policjanci, pracownicy banków, administracji i inni. Jednak wszyscy pamiętają o "sercu" swej edukacji - Zespole Szkół Rolniczych.
ADRES STRONY INTERNETOWEJ:
http://8marca.ckziu-zlotow.pl/
warsztaty
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Złotowie
ul. 8-go Marca 5
77-400 Złotów
woj. wielkopolskie
tel/fax (0-67) 263 22 31
e-mail:
sekretarz.8marca@ckziu-zlotow.pl
park szkolny
zaprzyjaźnione szkoły prowadzenie strony kalendarium pomocne linki księga gości kontakt