logo szkoły
strona
strona główna *szkoła uczniowie oferta edukacyjna nauczyciele ogłoszenia do pobrania galeria projekty unijne KRONIKA SZKOŁY
lokalizacja
o szkole
historia szkoły
*biblioteka
(16kB)
Czas pracy biblioteki Katalogi

BIBLIOTEKA TERAZ...

(51kB)

Obecnie lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni z czytelnią o powierzchni 54 m2, z wolnym dostępem do półek i niewielkiego magazynu, gdzie przechowuje się kasety wideo, lektury, literaturę pedagogiczną i inne.

W lutym 2000 r. biblioteka otrzymała komputer z programem do obsługi biblioteki MOL. Przez 3 lata trwała żmudna i czasochłonna praca budowania bazy danych. Ale dzięki temu, już od roku szkolnego 2003/2004 udostępnianie księgozbioru tj. rejestracja wypożyczeń oraz zwrotów pozycji prowadzona jest komputerowo. Dodatkowo program MOL umożliwia także opracowywanie nabytków, przeprowadzanie skontrum, badanie czytelnictwa i przeprowadzanie statystyk bibliotecznych. Dzięki katalogowi utworzonemu w programie MOL można przeglądać bazę bibliograficzną biblioteki. We wrześniu 2008 roku zostały zakupione kody kreskowe wraz z czytnikiem, co znacznie usprawniło wypożyczanie zbiorów.

Biblioteka wyposażona jest w nowoczesne Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej(ICIM) dzięki projektowi Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny. ICIM dysponuje 12 komputerami (w tym 4 eMac, 4 Windows XP, 4 Windows Vista) z dostępem do Internetu, drukarką i skanerem.

HISTORIA BIBLIOTEKI

(23kB)

Pierwsze wzmianki źródłowe na temat biblioteki pojawiają się w 1952 r. (Pierwszy wpis w księdze inwentarzowej figuruje pod datą 01.02.1952 r.) W roku tym szkoła otrzymała kompleks budynków położonych przy ul. Gorzelnianej 11. Znaczna poprawa bazy lokalowej pozwoliła na uruchomienie szkolnej biblioteki, którą zlokalizowano w budynku przy Placu Zamkowym 14 (obecnie ul. Jastrowska), gdzie mieścił się internat. Takie rozwiązanie umożliwiało młodzieży, mieszkającej w internacie, bezpośrednie korzystanie ze zbiorów bibliotecznych. Z drugiej jednak strony odcinało księgozbiór od budynku, gdzie prowadzono zajęcia dydaktyczne. W roku szkolnym 1960/61 na potrzeby biblioteki przeznaczono pomieszczenia dotychczas służące jako mieszkanie dla nauczyciela Stanisława Łukaszewicza. Czytelnię utworzono w świetlicy internatu.

W 1970 r. wraz z oddaniem do użytku nowego budynku szkolnego przy ul. 8 Marca, przeniesiono tam bibliotekę, która początkowo ulokowana została na parterze przy sali gimnastycznej, a następnie w obszerniejszych pomieszczeniach na drugim piętrze, gdzie mieści się do dziś.

Do 1 marca 1973 r. opiekę nad biblioteką sprawował wyznaczony nauczyciel w ramach godzin zleconych. Nie wpływało to jednak korzystnie na funkcjonowanie biblioteki i efektywność jej pracy. Wytypowany nauczyciel nie mógł poświęcić się w całości pracy bibliotekarza, często był zbyt mocno obciążony obowiązkami. Najczęściej brakowało też odpowiedniego przygotowania bibliotecznego. Dopiero przyznanie szkole etatu samodzielnego bibliotekarza poprawiło wydatnie sytuację.

Funkcje bibliotekarza pełnili kolejno:
  • Amelia Strużyńska
  • Kazimierz Stasiak
  • Halina Kaczmarek
  • Katarzyna Kaczmarek

Bibliografia

  1. Kroniki Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowie
  2. Klocek P. Monografia Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowie. 2005
ADRES STRONY INTERNETOWEJ:
http://8marca.ckziu-zlotow.pl/
warsztaty
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Złotowie
ul. 8-go Marca 5
77-400 Złotów
woj. wielkopolskie
tel/fax (0-67) 263 22 31
e-mail:
sekretarz.8marca@ckziu-zlotow.pl
park szkolny
zaprzyjaźnione szkoły prowadzenie strony kalendarium pomocne linki księga gości kontakt