logo szkoły
strona
strona główna szkoła uczniowie oferta edukacyjna nauczyciele ogłoszenia *do pobrania galeria projekty unijne KRONIKA SZKOŁY
*dokumenty szkolne
technologia informacyjna
SZKOŁA
do pobrania
Statut Szkoły pdf - 370 kB
Wewnątrzszkolny System Oceniania pdf - 291 kB
Regulamin Samorządu Uczniowskiego pdf - 388 kB
Pobierz podanie do naszej szkoły (na rok szkolny 2017/2018) pdf - 381 kB
Regulamin Rekrutacji do klas pierwszych w  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie ulica 8 Marca 5 w roku szkolnym 2016/2017 pdf - 243 kB
Przedmiotowy system oceniania z matematyki pdf - 136 kB
Przedmiotowy system oceniania z informatyki pdf - 181 kB
Przedmiotowy system oceniania z fizyki pdf - 140 kB
Przedmiotowy system oceniania z geografii pdf - 253 kB
EGZAMIN MATURALNY
Do pobrania
INFORMACJA
O sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016
-dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2015/2016
oraz
-dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2014/2015
-dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich
-dla osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument - potwierdzający wykształcenie średnie - wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej
pdf - 2,65 MB
Terminarz
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku
pdf - 664 kB
Nowa Matura Deklaracja dla:
(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szk. 2015/2016 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego,
(2) absolwenta LO, który ukończył szkołę w roku szk. 2014/2015
doc - 124 kB
pdf - 70,7 kB
Stara Matura Deklaracja dla:
(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 - 2013/2014
(2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 - 2014/2015
i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów
doc - 120 kB
pdf - 73,3 kB
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2016 r. pdf - 445 kB
Opłata za egzamin maturalny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od dnia 1 września 2015 r., - egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej jest odpłatny dla
1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego,
2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.
pdf - 127 kB
Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny doc - 162 kB
pdf - 74,8 kB
Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny doc - 118 kB
pdf - 70,1 kB
Tablice matematyczne na egzamin maturalny od 2015 r. pdf - 2,7 MB
Tablice matematyczne na egzamin maturalny „stare” pdf - 1,64 MB
Karta wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki od 2015 r. pdf - 2,22 MB
Wzór bibliografii na egzamin ustny z polskiego pdf - 166 kBEGZAMIN ZAWODOWY
Do pobrania
Informacje dla Zdających.
Dla kogo egzamin potwierdzający kwalifikacje?

pdf - 142 kB
Procedury egzaminu zawodowego od 2013 pdf - 2,34 MB
Procedury egzaminu zawodowego od 2014 pdf - 393 kB
Deklaracja przystąpienia do egzaminu dla ucznia/słuchacza/absolwenta szkoły zawodowej lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego doc - 517 kB
pdf - 85,5 kB
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu zawodowego eksternistycznego dla chcących przystąpić do egzaminu w trybie eksternistycznym doc - 97 kB
pdf - 294 kB

materiały dotyczące matur i egzaminów zawodowych pobrane ze strony OKE w Poznaniu: www.oke.poznan.pl

ADRES STRONY INTERNETOWEJ:
http://8marca.ckziu-zlotow.pl/
warsztaty
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Złotowie
ul. 8-go Marca 5
77-400 Złotów
woj. wielkopolskie
tel/fax (0-67) 263 22 31
e-mail:
sekretarz.8marca@ckziu-zlotow.pl
park szkolny
zaprzyjaźnione szkoły prowadzenie strony kalendarium pomocne linki księga gości kontakt