powrót
KALENDARZ EKOLOGICZNY

(6kB)STYCZEŃ

9 stycznia Dzień Ligi Ochrony Przyrody

11 stycznia Dzień Wegetarian

28 stycznia - 2 lutego Światowy Tydzień Mokradeł

(6kB)LUTY

2 lutego Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych - World Wetland Day

11 lutego Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej

(8kB)MARZEC

14 marca Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam - International Anti-Dam Day

21 marca Pierwszy Dzień Wiosny

21 marca Światowy Dzień Leśnika

21 marca Dzień Wierzby

22 marca Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego - Baltic Day

22 marca Światowy Dzień Wody - World Water Day

23 marca Światowy Dzień Meteorologii - World Meteorological Day

(8kB)KWIECIEŃ

1 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ptaków

1-7 kwietnia Tydzień Czystości Wód

5 kwietnia Dzień Leśnika i Drzewiarza

7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia - World Health Day

18 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

22 kwietnia Dzień Ziemi - Earth Day

24 kwietnia Dzień Zwierząt Laboratoryjnych

25 kwietnia Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

(7kB)MAJ

12 maja Światowy Dzień Ptaków Wędrownych - International Migratory Bird Day

15 maja Święto Polskiej Niezapominajki

22 maja Dzień Praw Zwierząt (org. Klub Gaja)

22 maja Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

24 maja Europejski Dzień Parków Narodowych

31 maja Światowy Dzień bez Papierosa - Anti Tobacco Day

(8kB)CZERWIEC

1-7 czerwca Dni Lasu i Zadrzewień

5 czerwca Światowy Dzień Ochrony Środowiska - World Environment Day

18 czerwca Dzień Europejskiego Protestu Przeciw GMO

21 czerwca Pierwszy Dzień Lata

27 czerwca Światowy Dzień Rybołówstwa

(5kB)LIPIEC

11 lipca Światowy Dzień Ludnościowy - World Population Day

(7kB)WRZESIEŃ

Wrzesień miesiącem miodu

16 września Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej - World Ozone Day

18 września Międzynarodowy Dzień Geologa - International Geology Day

18 września Międzynarodowy Dzień Turystyki

19 września Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk

16-22 września Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu - European Mobility Week

III weekend września Sprzątanie Świata

22 września Europejski Dzień bez Samochodu - European Car-Free Day

23 września Pierwszy Dzień Jesieni

27 września Światowy Dzień Turystyki

28 września Dzień Morza

(8kB)PAŹDZIERNIK

Październik miesiącem Dobroci dla Zwierząt

1 października Światowy Dzień Ptaków

2 października Europejski Dzień Ptaków

2 października Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych

3 października Światowy Dzień Siedlisk - World Habitat Day

4 października Światowy Dzień Franciszka - Patrona Ekologów

4 października Światowy Dzień Zwierząt

4-11 października Światowy Tydzień Zwierząt

13 października Dzień Zapobiegania Klęskom Żywiołowym

14 października Międzynarodowy Dzień Zmniejszania Skutków Klęsk Żywiołowych - International Day For Natural Disaster Reduction

14 października Dzień Edukacji Narodowej

16 października Światowy Dzień Żywności World Food Day

17 października Międzynarodowy Dzień Likwidowania Nędzy - International Day for the Eradication of Poverty

18 października Światowy Dzień Monitoringu Wód

25 października Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt

(7kB)LISTOPAD

3-4 listopada Światowy Dzień bez Papierosa

18 listopada Światowy Dzień Walki z Tytoniem

25 listopada Światowy Dzień Rzucania Palenia

25 listopada Dzień Bez Futra - No Fur Day

28 listopada Międzynarodowy Dzień bez Kupowania - No Shop Day = Buy Nothing Day

29 listopada Dzień ogłoszenia św. Franciszka patronem ekologów

(7kB)GRUDZIEŃ

22 grudnia Pierwszy Dzień Zimy

29 grudnia Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej (ONZ)

powrót