(160kB)


CKZiU-ul 8 Marca 5-Złotów w Złotowie znajduje się w pobliżu kościoła pw. św. Piotra i Pawła Ap.,przy ulicy 8 Marca prowadzącej do Lędyczka.

(2kB)