27 kwietnia 2012 r. -- pożegnanie klas maturalnych w Zespole Szkół Rolniczych w Złotowiepowrót